Анализа уписа школске 2017/2018 године

Кoлектив гимназије је задовољан уписом у први разред школске 2017/2018 године. Посебно смо задовољни чињеницом да се из године у годину повећава број ученика који желе да се образују на матерњем бугарском језику. Захваљујући напорном раду наставника, њиховој посвећености, енергији и ентузијазму, успели смо да стекнемо поверење ученика и њихових родитеља, што је резултирало уписом од 77 ученика у нашу школу од укупно 96 ученика који у Димитровграду завршавају осми разред.

Након првог уписног круга, у гимназијска одељења смо уписали 38 ученика - 23 са наставом на српском језику и 15 са наставом на бугарском језику, а у одељења смера туристички техничар уписано је 39 ученика - 24 са наставом на српском језику и 15 са наставом на бугарском језику.

На основу исказаних жеља ученика можемо рећи да 51 од 96 ученика завршног разреда у ОШ "Христо Ботев" - Димитровград хоће да настави освоје образовање на матерњем бугарском језику, што је више од 50%. На жалост, уписне квоте су такве да смо у два одељења са наставом на буграском језику могли да упишемо само по 15 ђака, укупно 30, тако да је 21 дете од поменутих 51 распоређено у одељења са наставом на српском језику.

У први разред школске 2017/2018 смо уписали ђаке на следећи начин:

  • гимназија општи тип са наставом на српском језику - уписано 23 ученика, 13 по првој, 9 по другој и 1 по трећој жељи. Сви ученици су из Димитровграда. Минимални број поена потребан за упис 63,41, максималан број поена 102,25
  • гимназија општи тип са наставом на бугарском језику - уписано 15 ученика, сви по првој жељи. 14 ученика је из Димитровграда а 1 из Пирота. Минимални број поена потребан за упис 86,74, максималан број поена 102,25
  • туристички техничар са наставом на српском језику - уписано 24 ученика, 12 по првој, 6 по другој, 4 по трећој и 2 по четвртој жељи. 19 ученика је из Димитровграда а 5 из Пирота. Минимални број поена потребан за упис 50,46, максималан број поена 85,21
  • туристички техничар са наставом на бугарском језику - уписано 15 ученика, 12 по првој а 3 по другој жељи. Сви ученици су из Димитровграда. Минимални број поена потребан за упис 66,99, максималан број поена 87,25

 

Повратак на архиву