Укратко о нама

Поносни смо на традицију димитровградске гимназије, која је првог септембра 1891. године почела са радом у скромним условима, верујући да својим ученицима може пружити знање и васпитање које ће их водити кроз даљи живот. Од тадашње методе рада изузетно строгих и поштованих професора до данашње креативне и модерне комуникације професора са ученицима, прошло је непуних 130 година. Уз савесност и залагање професора да ђацима пренесу не само знање, већ их науче како да решавају проблеме и прошире границе свог сазнања, из ове школе су изашле многе генерације младих људи који сада раде у свим струкама по свим географским ширинама. У нашој школи поред гимназије општег смера постоји и туристички смер у трајању од четири године.

Данас овај светионик знања располаже са 10 учионоца, 5 богато опремљених кабинета, холом са прелепим уметничким сликама углавном бивших ученика, накнадно изграђеном фискултурном салом и библиотеком са преко 22 000 књига. Међутим, поред свих обезбеђених средстава за савремено и нормално функционисање, наша школа је себи поставила и много битнији циљ. Основна мисија Гимназије "Свети Кирило и Методије" у Димитровграду је едуковање и васпитање ученика и оспособљавање за професионалне изазове. Програм школе је у складу са развојним и образовним могућностима ученика и огледа се кроз подстицање интелектуалног, физичког, емотивног, социјалног, естетског и моралног развоја, припремајући ученике за живот у савременом друштву.

Избор средње школе је једна од најбитнијих раскрсница у животу. Због тога, наша школа представља прави избор, јер поред смерова који пружају само практична знања, она поставља и основу за разне области науке и уметности и даје могућност ученицима да пронађу себе и препознају своју будућу професију. Кроз подстицај креативног и научног потенцијала ученика, ова школа отвара врата будућим врсним интелектуалцима, који ће из ње изаћи не само спремни за даља усавршавања, већ и способни да постављају нове темеље знања генерацијама које ће доћи.