Учионице

Данашња зграда гимназије која је изграђена 1986. године, располаже са 10 учионоца, 5 богато опремљених кабинета, холом са прелепим уметничким сликама углавном бивших ученика, накнадно изграђеном фискултурном салом, библиотеком са преко 22 000 књига и часописа на српском и бугарском језику.

Учионица за стране језике

Учионица за стране језике

У школи тренутно постоје учионица за математику, учионица за српски језик, две учионице за стране језике, учионица за бугарски језик, учионица за филозофију, учионица за социологију, учионица за географију, учионица за историју, учионица за ликовну културу, као и модерни кабинети за физику, хемију, биологију и информатику о којима ће бити речи касније.

Учионица за географију    Учионица за географију

Учионица за географију

Ученици поседују радне свеске (гимназијсака и др. одељења) са одређеним текстовима за одређене наставне теме. У радним свескама се налазе питања и тестови на које ученици дају одговоре и добијају оцене (већином групни рад).

Учионица за историју

Кад је у реч о историји, настава се изводи искључиво у кабинету историје са гимназијским одељењима (I-IV разред) и одељењима туристичке школе (I и II разред), колективно, групно, индивидуално, као и кроз радионицу. Ученици користе и историсјку бибилотеку (литература из опште и националне историје) било на часу историје, додатној настави или историјској секцији. Матурске радове пишу ученици завршног разреда гимназије из опште и националне историје. Свако одељење има ученика асистента за историју. Кад је у питању радионица, ученици скупљају слике са историјском садржином (праве историјски пано) и сређују их хронолошки. Сакупљају старе експонате (из области археологије, нумизматике, палеографије, хералдике) за будућу историјску музејску збирку. Циљ свега је сналажење ученика у простору и времену, упознавање догађаја у прошлости и формирање научног погледа на свет.