Директор школе - Снежана Симеонов

Рођена 7. априла 1957 године у Димитровграду. Основну школу и Гимназију, завршила у родном граду, а бугарски језик и књижевност студирала на Универзитету "Климент Охридски" у Софији и дипломирала 1982 године. Диплома о високој стручној спреми нострификована је на Филолошком факултету у Београду. Овлашћени је од министра правде Републике Србије стални судски тумач за бугарски језик, за подручје Окружног суда у Пироту.

Снежана Симеонов

Снежана Симеонов

Поред редовних обавеза директора школе ради на афирмисању литерарних талената. Пратилац је младих талената у Седму и Осму Песничку школу за литерарне таленте "Десанка Максимовић" у Београду. Прати рад младих талената на свим манифестацијама и конкурсима. За две године рада неколико ученика има већ објављене песме и приче у неколико зборника: Београд 2005 – објављени су радови 4 наших ученика, Житиште - 2 књиге (2004 и 2005), Алексинац 2004. и 2005. г., Велики Дреновац 2004 и 2005 године. Поред листа "Мост" сарађује са листовима "Пламак" и "Пулс" у Софији, у којима већ објављују радове наших ученика.

Пре две године основала Креативни тим у школи који је отворио врата свим талентима. Један део тима покренуо је двојезични таблоидни лист "Карпе дием", а у жељи да се настави некадашња традиција школе. Промоција листа извршена је 27 јануара 2004 године, на Дан "Св. Саве".