Директор школе - Братислав Стаменов

Братислав Стаменов рођен је у Димитровграду, 3. априла 1975. године.

У родном месту завршио је основну и средњу школу. Високо образовање стекао је на Факултету за историју Универзитета „Свети Кирило и Методије“ у Великом Трнову, Бугарска. Диплома је нострификована на Филозофском факултету у Београду. Положио је испит за лиценцу.

Ужа област његовог стручног интересовања је најновија општа историја.

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије постављен је за директора Гимназије „Свети Кирило и Методије“ у Димитровграду.

Братислав Стаменов

Братислав Стаменов

Његово радно искуство обухвата ангажман у основним школама у местима Звонце и Стрелац, као и у Пироту, у Основној школи „8. септембар“. Радио је и у Средњој стручној школи у Пироту, а пре него што је постао њен директор био је, од 2005. године, наставник историје у Гимназији „Свети Кирило и Методије“ у Димитровграду.

Учествовао је у више пројеката посвећених унапређењу рада у школи. Сарађује са колегама историчарима у настојањима да се историја учини ближом данашњим младим.

Говори енглески и руски.

Ожењен је, отац једног детета.