Правилник

Правилник о спровођењу јавних набавки у нашој школи, објављен 15.09.2020. године, можете погледати овде.

Планови - 2023. година

 

Конкурсна документација - текућа година

Поступак јавне набавке бр. 1/2023 за набавку добара, пелет, објављен 26.01.2023. године.

 1. Јавни позив за достављање понуда
 2. Упутство понуђачима како да сачине понуду

 

Конкурсна документација - раније године

Поступак јавне набавке мале вредности бр. 1/2020 за набавку добара, електрична енергија, објављен 04.02.2020. године.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора (19.02.2020.)
 4. Обавештење о закљученом уговору

Поступак јавне набавке мале вредности бр. 04/2019 за набавку добара, материјала за грејање - угаљ, објављен 08.10.2019. године.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора (21.10.2019.)
 4. Обавештење о закљученом уговору

Поступак јавне набавке мале вредности бр. 03/2019 за набавку добара, огревно дрво (буква), објављен 30.09.2019. године.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора (11.10.2019.)
 4. Обавештење о закљученом уговору

Поступак јавне набавке мале вредности бр. 02/2019 за набавку добара, електрична енергија, објављен 01.02.2019. године.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора (13.02.2019.)
 4. Обавештење о закљученом уговору

Поступак јавне набавке мале вредности бр. 01/2019 за набавку добара, материјала за грејање - угаљ, објављен 03.01.2019. године.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора (15.01.2019.)
 4. Обавештење о закљученом уговору (28.01.2019.)

Поступак јавне набавке мале вредности бр. 1.1.1/2018 за набавку добара, електрична енергија, објављен 02.02.2018. године.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора (13.02.2018.)
 4. Обавештење о закљученом уговору

Поступак јавне набавке мале вредности бр. 1.2.1/2018 за набавку услуга, екскурзија ученика 4. разреда, објављен 26.01.2018. године.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора (12.02.2018.)
 4. Одлука о обустави поступка!

Поступак јавне набавке мале вредности бр. 03/2017 за набавку добара, материјала за грејање - угаљ, објављен 19.04.2017. године.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора (09.05.2017.)
 4. Обавештење о закљученом уговору

Поступак јавне набавке мале вредности бр. 02/2017 за набавку добара - огревно дрво (буква), објављен 28.02.2017. године.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора (13.03.2017.)
 4. Обавештење о закљученом уговору

Поступак јавне набавке мале вредности бр. 1/2017 за набавку добара, електрична енергија, објављен 02.02.2017. године.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора (13.02.2017.)
 4. Обавештење о закљученом уговору

Поступак јавне набавке мале вредности бр. 4/2016 за набавку услуга, екскурзија ученика, објављен 24.11.2016. године.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о обустави поступка!

Поступак јавне набавке мале вредности бр. 3/2016 за набавку добара, материјала за грејање – угаљ, објављен 14.04.2016. године.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора (28.04.2016.)
 4. Обавештење о закљученом уговору

Поступак јавне набавке мале вредности бр. 02/2016 за набавку добара - огревно дрво (буква), објављен 21.03.2016. године.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору

Поступак јавне набавке мале вредности бр. 1.1/16 за набавку добара - електрична енергија, објављен 12.02.2016. године.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору

Поступак јавне набавке мале вредности бр. 03/2015 за набавку добара - огревно дрво (буква), објављен 23.03.2015. године.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

Поступак јавне набавке мале вредности бр. 02/15 за набавку добара - угаљ, објављен 11.03.2015. године.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

Поступак јавне набавке мале вредности бр. 01/15 за набавку добара - електрична енергија, објављен 12.02.2015. године.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

Поступак јавне набавке мале вредности бр. 1.2.1/2014, за набавку услуге, извођење екскурзије ученика IV разреда за школску 2014./2015. годину, објављен 20.11.2014. године.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о обустави поступка!

Поступак јавне набавке мале вредности бр. 2/2, за набавку добара, материјала за грејање – дрво за огрев, врсте буква, објављен 28.03.2014. године.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

Поступак јавне набавке мале вредности бр. 1/2, за набавку добара, материјала за грејање – угаљ, објављен 28.02.2014. године.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација