Аплицирање за трансграничне ИПА пројекте

18.01.2016. године наша школа је на позив за учешће у програму прекограничне сарадње у оквиру ИПА фондова Европске уније аплицирала за три пројекта и то:

     

  1. „Robotics and Automata Academy – developing STEM skills and innovative thinking in the crossborder region Bulgaria – Serbia“ (Академија роботике и аутоматике - развијање вештина и иновативног мишљења у прекограничном региону Бугарска - Србија). Водећи партнер: Гимназија „Свети Кирило и Методије“, Димитровград, Р. Србија. Партнери: Електротехничка школа „Никола Тесла“, Ниш, Р. Србија, и Фондација „Златна јабука“, Правец, Р. Бугарска.
  2.  

  3. „Green Eco School“ (Зелена еко школа). Водећи партнер : СОУ “Св. Св. Кирил и Методиј“, Сливницa, Р. Бугарска. Партнери: Невладина организација „Спорт за тебе и мене“, Кула (Видин), Кула, Р. Бугарска и Гимназија „Свети Кирило и Методије“, Димитровград, Р. Србија.
  4.  

  5. „More skills developed now-more business shances tomorrow“ (Више стечених вештина сада - веће шансе за бизнис сутра). Водећи партнер: „Професионална гимназија економије“, Перник, Р. Бугарска. Партнер: Гимназија „Свети Кирило и Методије“, Димитровград, Р. Србија.

 

Повратак на архиву