Савремени наставни материјали фондације ДАНА

У току школске 2020/2021 године фондација ДАНА реализује пројекат у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Циљ пројекта је увођење савремених дидактичких метода а остварује се кроз организацију презентација као и посебних курсева намењених предавачима који желе ове садржаје да укључе у своја предавања из разних школских предмета, реализацију и дистрибуцију едукативног пакета намењеног радионицама за све узрасте корисника. Овај пројекат има за циљ учење кроз забаву, комуникацију путем слике са што мање речи, што резултира стимулацији критичког размишљања и повезивањем узрочно последичних веза у развоју цивилизације.

Пројекат је посвећен изради мултивизија (фиксних или покретних слика са кратким текстовима) пројектованих на великим платнима у замраченом амбијенту и са оригиналном музиком. Типична мултимедијална презентација се реализује на 3 до 5 екрана који се могу користити и као један велики екран, не увек истоветан и континуиран; екрани могу имати различите садржаје и функционисати као појединачне пројекције, са предностима перфектне и константне синхронизације. Мултивизије могу бити пројективане и на ЛЦД или плазма екранима уз одговарајућу редукцију простора али и на равним белим зидовима у отвореном и затвореном простору. Такође могу се снимити у приказивати корисницима путем интернета.

Тематски су подељене у три дела и то:

  • ВАСИОНА - планете, галаксије, свемир

  • 500 година открића, проналазака, идеја - наука и њен утицај на историју, уметност, обичаје

  • 500 година на Западном Балкану

Више информација о самом пројекту, његовим циљевима и активностима можете пронаћи на адреси: пројекат фондације ДАНА

 

Повратак на вести