Семинар - „Ми и они други“ (не пролази улицом без трага)

26 и 27 марта 2010 године у нашој школи је реализован семинар Групе 484 под називом „Ми и они други“ (под називом – не пролази улицом без трага). Обуку семинара је прошло двадесет наставника наше школе.

На семинару смо доста детаљно дотакли мултикултуралност наше средине и овим семинаром је предвиђена даља сарадња са нашим ученицима и припадницима других етничких мањина у Републици Србији.

У склопу семинара се радило на различитим темама:

  • Појмовник мултикултуралности (култура, културна различитост, идентитет, етничка група и етнички идентитет, нација и национална држава, мултиетничка држава, етничке мањине, мултикултурализам, интеркултурализам, толеранција, ...)
  • Мултикултуралност као истраживачки изазов.
  • Методе проучавања локалне историје – одлике научног принципа; локална историја; извори и како их користити; улога ментора; особине истраживача - како се пише истраживачки рад; упутство за употребу и навођење извора и литературе; начин снимања фајла и фотографије.
  • Различити примери локалне историје и традиције различитих етничких група које живе на просторима Р.Србије.

Ово је само један предлог како направити приручник за истраживање мултикултуралности у нашој средини. У овоме ће бити ангажовани многи професори, ученици, представници ђачког парламента,...

Координаторка програма групе 484 је Загорка Аксентијевић.

 

Повратак на архиву