Настава у природи

Ученици четвртог разреда, смера Туристички техничар су у оквиру наставе туристичке географије 10. априла 2017. г. обишли неколико афирмисаних и потенцијалних туристичких локалитета на територији општине Димитровград. Настава у природи реализована је у извођењу предметног професора географије Татјане Манчић и професора енглеског језика Бранка Јотева.

Матуранти су на тему туристички потенцијали завичаја издвојили неколико вредности од којих су са највећим значајем Петрлашка пећина коју су посетили, а која лежи на ободу крашког Одоровачког поља, јединственог у овом делу Србије, Смиловска језера која имају предност када је ловни туризам у питању и Смиловски водопад „Рипалото“, пролазећи кроз нетакнуто природно богатство.

Циљ овакве практичне наставе јесте упознавање теоријског дела стеченог знања у школи са конкретним примерима у пракси. Ученици се упознају са начинима и могућностима валоризације туристичких потенцијала нашег краја. Такође, уочавају предности и мане оваквих локалитета и тако развијају вештине планирања и промоције истих као и унапређење већ постојећег.

 

Повратак на архиву