Недеља отворених врата

Недеља посвећена активностима на плану анализе успеха и дисциплине у првом периоду опомена. У том циљу организовани су родитељски састанци, на којима су одељењске старешине упознале родитеље са постигнућима ученика, са успехом на нивоу одељења, проблемима и изазовима са којима се суочавају ученици. Након родитељских састанака по одељењима, организован је општи родитељски састанак на нивоу разреда, на којима су били присутни чланови одељењских већа. Родитељски састанци одржани су у следећим терминима:

  • за ученике првог разреда – 28.11.2017. (уторак)
  • за ученике другог разреда-29.11.2017. (среда)
  • за ученике трећег разреда-30.11.2017. (четвртак)
  • за ученике четвртог разреда-1.12.2017. (петак)

Поред успеха и дисциплине, родитељи су упознати са Законом о основама система образовања и васпитања, који јe ступио на снагу 7.10.2017.год., са одговорностима учесника у образовном процесу са акцентом на одговорност родитеља у вези правдања изостанака, насиља, предвиђеним санкцијама по новом закону. Школа је припремила и обезбедила у штампаном облику најважније одредбе закона, који су достављени родитељима на родитељским састанцима.

Ово је други родитељски састанак посвећен упознавању родитеља са новим законским одредбама ЗООВС, изменама и допунама закона о средњој школи и др.

Током октобра 2017., на првом родитељскм састанку посвећеном новинама у закону, одељењски старешине су усменим путем упознали родитеље са најважнијим одредбама, а на другом родитељском састанку обезбедили су и штампани материјал. Сваки родитељ је својим потписом потврдио преузимање штампаног материјала.

Родитељи су упознати и са дописом министра просвете о насиљу и са обавезама директора и свих запослених на овом плану, као и са одржаним радионицама на часовима одељењских старешина посвећеним превенцији од насиља.

Упућен је позив родитељима да присуствују семинару „У борби против насиља учествујемо сви, родитељи и ми“.

Поред чланова савета родитеља, позван је и већник за образовање при СО Димитровград.

Позиву се одазвало осам родитеља, који су активно учествовали на радионицама у оквиру семинара.

Можете погледати прилог РТВ Цариброд у вези са овом темом.

 

Повратак на архиву