Обука наставника за остваривање програма наставе и учења

Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења је програм од јавног интереса који има за циљ оспособљавање наставника, стручних сарадника и директора основних школа и гимназија за остваривање образовно-васпитне праксе у складу са новим програмима наставе и учења и праћења сопственог рада.

Обука наставника енглеског,француског,руског и латинског језика одржана је 05.и 06.јула 2018. године у гимназији '' Бора Станковић '' у Нишу. Обуци су присуствовали и наставници наше школе : Данијела Стоименов, Дејан Цолев,Миодраг Џунов и Слађана Митић.

Специфични циљеви програма обуке су:

  • упознавање са новом концепцијом програма наставе и учења;
  • развијање компетенција за планирање наставе и учења оријентисаних на исходе и процес учења (глобално и оперативно планирање, припремање за час);
  • развијање компетенција за остваривање наставе и учења оријентисане на исходе и процес учења (методе, технике и активности);
  • развијање компетенција за праћење и вредновање наставе и учења оријентисане на исходе и процес учења;
  • развијање компетенција за праћење и вредновање сопствене праксе.

Прогам обуке је креиран према програму наставе и учења оријентисаном на процес и резултате (исходе) учења и усмерен је на развијање компетенција: наставна област, предмет и методика наставе и поучавање и учење.

 

Повратак на вести