Одлука о организацији рада школе од 8. до 12 марта

Начин рада у школи је промењен у складу са одлуком Министарства просвете.

  1. Запослени у наставном процесу реализоваће наставу кроз остваривање образовно – васпитног рада учењем на даљину у складу са препорукама и стручним упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

  2. Координацију са запосленима, са наставним особљем, стручним већима, активима, тимовима и одељењским старешинама вршиће директор и психолог школе електронским путем.

  3. Запослени у секретаријату школе и техничко особље обављаће потребан процес рада сваког радног дана од 09:00 до 12:00 часова, по посебно утврђеном распореду, док ће остатак до пуног радног времена послове обављати од куће.

  4. 4. Све информације као и захтеве запослени, ученици, родитељи и странке могу добити/упутити путем email адресе школе, и телефона 010/362-163.

Oдлуку директора о организацији рада школе можете погледати овде.

 

Повратак на вести