План уписа за школску 2018/2019 годину

Дана 14.12.2017.г. одржана је седница Наставничког већа у Гимназији, на којој је предложен план уписа за наредну школску 2018/2019 годину. Предлог је исти као за школску 2017/2018 годину:

2 одељења гимназије општег типа, од којих 1 српско са 30 ученика и 1 бугарско одељење са 15 ученика и 2 туристичка одељења, од којих српско одељење са 30 ученика и једно бугарско одељење са 15 ученика. Број ученика који похађа осми разред је 79. Седници је присуствовао већник за образовање Дејан Милев, који је у име општине подржао предложени план уписа. Школа ће затражити сагласност Националног савета бугарске националне мањине за предложени план уписа.

 

Повратак на архиву