Форум процес - стање и перспектива запошљавања младих у општини Димитровград

Наставници и ученици наше школе су 17. 12. 2014. године присуствовали форуму о запошљавању младих у општини Димитровград.

Форум процес - стање и перспектива запошљавања младих у општини Димитровград

Форум процес - стање и перспектива запошљавања младих у општини Димитровград

Форум процес - стање и перспектива запошљавања младих у општини Димитровград

Форум процес - стање и перспектива запошљавања младих у општини Димитровград

Форум процес - стање и перспектива запошљавања младих у општини Димитровград

Форум процес - стање и перспектива запошљавања младих у општини Димитровград

Форум процес - стање и перспектива запошљавања младих у општини Димитровград

Форум процес - стање и перспектива запошљавања младих у општини Димитровград

Форум процес - стање и перспектива запошљавања младих у општини Димитровград

Форум процес - стање и перспектива запошљавања младих у општини Димитровград

 

Повратак на архиву