Предавање о сабраћају

Дана 05.05.2015. године у Гимназији "Свети Кирило и Методије", одржана је трибина на тему "Безбедно учешће младих возача у саобраћају".

Предавање које је било намењено ученицима четврте године, одржала је Сузана Станковић, вођа саобраћајног сектора I категорије ПС Димитровград.

Теме које су биле заступљене на трибини су:

  1. Услови за учествовање возила и возача у саобраћају
  2. Услови за полагање возачког испита
  3. Обавезе возача са пробном возачком дозволом
  4. Значај поштовања ограничења брзине кретања
  5. Негативно деловање алкохола на психо-физичко стање возача
  6. Законске последице у случају изазивања саобраћајне незгоде под дејством алкохола или психоактивних супстанци

Предавање о сабраћају

Предавање о сабраћају

Предавање о сабраћају

 

Повратак на архиву