Семинар о мотивацији за рад и учење

18. и 19. новембра 2016. године, у Гимназији "Свети Кирило и Методије" - Димитровград, одржан је стручни семинар под називом "Како повећати ефикасност и мотивацију за рад и учење – рационално-емоционално бихејвиорални приступ". Ауторке и релизаторке семинара су биле Милена Опарница, школски психолог, породични терапеут и РЕБТ консултант, и специјалиста школске психологије, РЕБТ терапеут и консултант-координатор Мирјана Тркуља.

Семинар је планиран у оквиру Годишњег плана рада школе и Плана стручног усавршавања наставника за текућу школску годину, а његови главни циљеви су развој компетенција и стицање специфичних знања и вештина, које ће помоћи наставницима да боље мотивишу ученике за рад и на тај начин постигну већу ефикасност у учењу. Неки од специфичних циљева су упознавање са рационално-емотивним приступом покретачким снагама у животу, препознавање рационалних и ирационалних мисли и уверења код људи, разумевање техника којима се преиспитују сопствена уверења и мисли преводе из ирационалног у рационално, учење техника за развој комуникације уз помоћ активног слушања, асертивног приступа итд.

У данашње време су живот и рад сваког наставника испуњени стресним ситуацијама, па је неопходно да они активно раде на себи и користе технике које могу да дају позитиван исход и напредак у образовном процесу, али и позитивно утичу на ментално здравље наставника и ученика уопште.

Семинар је користан за сваког наставника зато што нас учи како да контролишемо сопствене емоције, како да препознамо ирационалне мисли и трансформишемо их у рационалне, како да повећамо мотивацију за рад и учење. Лектори семинара су специјалисти школске психологије, терапеути, консултанти, који имају велико професионално и животно искуство.

Овакав приступ решавању проблема је јако важан зато што усмерава човека ка његовим унутрашњим снагама и помаже му да ради на себи. Када нам неко каже да је нешто добро за нас, ми то прихватамо као уверење те друге особе, а за свакога од нас је боље да сами дођемо до таквих закључака. Знања и вештине приказане на семинару су важне свима који хоће да се мењају и развијају, она нам помажу да разумемо себе и друге и да радимо на свом личном и професионалном развоју. Колико ће наставници примењивати то што су научили на семинару у стварном животу и настави зависи највише од њихове личности, циљева, мотивације.

Семинар пружа прилику да научимо како да контролишемо себе у стресним ситуацијама и како да користимо одређене бихејвиоралне, когнитивне и емотивне технике у образовном процесу.

Школа планира да реализује и семинар на тему "Употреба мобилних телефона у настави".

Ако не можемо да превазиђемо одређене појаве, као што је употреба мобилних телефона за време наставе, покушаћемо да на продуктиван начин искористимо оно што је незаобилазни део свакодневног живота ученика.

Можете погледати прилог РТВ Цариброд у вези са овом темом.

 

Повратак на архиву