Семинар о борби притов насиља

14.12.2017. године у нашој школи је реализован акредитован семинар „У борби против насиља учествујемо сви - родитељи и ми“.

Представници родитеља прихватили су позив школе и учествовали на семинару посвећеном превенцији од насиља заједно са наставницима и управом школе.

Један од важних циљева развоја школе и унапређења сарадње и образовног процеса је јачање сарадње школе са родитељима, стварање партнерског односа школе и родитеља у циљу безбедности деце и њиховог здравог развоја.

Аутори и водитељи програма М.Павловић и Н.Турунташ, биле су пријатно изненађене због присуства родитеља и константовале да је наша школа прва у Србији, која је успела да привуче родитеље да препознају значај заједничке едукације и учешћа на семинарима.

Аутори програма су Марина Павловић, стручни сарадник-психолог, педагошки саветник ОШ „Танаско Рајић“, Чачак и Наташа Турунташ, наставник српског језика, педагошки саветник ОШ „Танаско Рајић“ , Чачак.

Општи циљеви: Унапређење сарадње школе и породице у борби против насиља оснаживањем наставника за примену радионица на тему насиља и заједничко решавање проблемских ситуација насиља из праксе.

Специфични циљеви: Упознавање са друштвеним контекстом савремене школе и његовим утицајем на сарадњу са породицом и на решавање проблема насиља. Стицање знања о принципима и облицима успешне сарадње школе и породице. Оснаживање наставника за едуковање родитеља о врстама насиља, како их препознати и како реаговати.

Тема програма: Друштвени контекст сарадње школе и породице. Ефикасна сарадња школе и породице. Насиље - облици и процедуре за реаговање. Израда сценарија за родитељске састанке радионичарског типа на тему насиља.

Семинар о борби притов насиља

Семинар о борби притов насиља

Семинар о борби притов насиља

Семинар о борби притов насиља

Семинар о борби притов насиља

Можете погледати прилог РТВ Цариброд у вези са овом темом.

 

Повратак на архиву