Семинар „Примена индивидуализоване, програмиране, проблемске и егземпларне наставе у школи“

У Гимназији „Св. Кирило и Методије“ je 04.12.2019.г. одржан семинар „Примена индивидуализоване, програмиране, проблемске и егземпларне наставе у школи“. Реализатори наставе били су Бојан Грујић, дипломирани педагог и Дијана Јеленков мастер српског језика и књижевности из „Школе креативних вештина“ из Јагодине.

Oпшти циљеви семинара били су: оспособљавање наставника да применом различитих типова наставе и њиховим комбиновањем успешно решавају постављене образовно-васпитне проблеме и захтеве савремене наставне праксе.

Специфични циљеви семинара били су: подстицање индивидуализоване , програмне, проблемске и егземпларне наставе, на увођење иновација у образовном –васпитном раду , на комбинацију наставних система (типова наставе) ; подстицање и оспособљавање наставника да квалитетно управљају одељењем у оквиру различитих модела методичке организације часа; оспособљавање наставника за коришћењем лакопреносивог модела интерактивне табле и образовног софтвера MozaBook , оспособљавање наставника да припреме и организују наставу која подстиче креативност ученика и води до ефикаснијег учења.

Семинар је одговорио на потребе праксе наставника. Наставници су на семинару показали посебно интересовање и спремност за коришћењем савремених наставних средстава и софтвера у настави. Семинару је присуствовало тридесет наставника . Трајање програма је један дан ( осам бодова).

Семинар је акредитован од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања и Министарства просвете , науке и технолошког развоја Републике Србије.

Можете погледати прилог РТВ Цариброд у вези са овом темом.

 

Повратак на вести