Семинар о самовредновању

Дана 24. и 25. фебруара 2017. године одржан је акредитован семинар Завода за вредновање квалитета под називом „Самовредновање у функцији развоја школа“.

Процес самовредновања, спољног вредновања, годишњи план рада, развојни план школе ..... све је то један процес, који се развија и савремена школа подраазумева стално усавршавање и едукацију.

Запослени изводе самоевалуацију у складу са потребама школе. Каква смо школа? Како то знамо? Шта можемо учинити да бисмо били још бољи?

Циљеви семинара

 • развијање културе евалуације школе/ установе
 • разумевање самоевалуације као механизма за побољшање квалитета рада школе
 • повећање компетенција наставника, стучних сарадника за планирање и реализацију самовредновања

Очекивани исходи

 • Нова знања о процесу праћења и процене квалитета рада школа
 • дефинисани елементи циклуса евалуације
 • инструменти прикупљања и анализе података
 • Модел хоризонталне евалуације у функцији унапређења сипствене праксе
 • Уређене идејне скице за план евалуације у појединим областима квалитета рада школе

Очекивани ефекти за наставнике

 • Нове стратегије, перспективе , нови модалитети одлучивања у школи
 • да наставници боље разумеју на који начин ученици доживљавају наставу и начин на који ученици уче
 • Нове идеје наставника за свакодневну праксу и спровођење у дело
 • наставници да сами разматрају своје резултате у кругу критичких пријатеља
 • наставници могу да упореде своје ставове са ставовима других
 • наставници да се боље носе са стресним ситуацијама

Семинар о самовредновању

Семинар о самовредновању

Семинар о самовредновању

Семинар о самовредновању

Семинар о самовредновању

Семинар о самовредновању

Семинар о самовредновању

Семинар о самовредновању

Семинар о самовредновању

Семинар о самовредновању

Семинар о самовредновању

Семинар о самовредновању

Семинар о самовредновању

Семинар о самовредновању

Семинар о самовредновању

Можете погледати прилог РТВ Цариброд у вези са овом темом.

 

Повратак на архиву