Семинар "Мој час - учење за трећи миленијум"

Семинар под називом „Мој час – учење за нови миленијум“ реализован је у нашој школи 26. новембра 2018. Године. Предавачи су били Марина Павловић – дипломирани психолог и Наташа Турунташ- професор српског језика из О.Ш. „Танаско Рајић“ из Чачка. 30 професора наше школе је добило 8 бодова стручног усавршавања. Семинар садржи К2 - компетенције за поучавање и учење и приоритетне области П3 - унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области).

Општи циљеви семинара су били: подизање нивоа компетенција наставника за постизање оптималног нивоа индивидуализације наставног процеса ради развијања општих компетенција ученика. Теме програма семинара које су обрађене су: Индивидуализација наставе - од законске регулативе до праксе; планирање наставе - стандарди, компетенције, специфичности одељења; предуслови успешног подучавања базираног на индивидуализацији и повратна информација и препорука ученику за даље учење.

Можете погледати прилог РТВ Цариброд у вези са овом темом.

 

Повратак на вести