Угледни час из српског језика

Дана 13. октобра, школске 2016/2017. године, одржан је угледни час српског језика и књижевности.

Наставна јединица: Коцка као страст у приповеци „Први пут с оцем на јутрење“

Предметни професор: Наташа Глигоријевић

Ученици су на почетку часа препознавали емоције и страсти као емоције које су јаке и дуго трају. У сарадњи са професором психологије дефинисане су страсти и издвојене оне које су карактеристичне за наше друштво: страст за владањем, славољубивост, страст за владањем и коцка. Подељени су истраживачки задаци. Ученици су већ упознати са садржајем приповетке и презентују своја запажања. Истраживачки задаци:

  1. ситуације у приповеци где емоције надвладавају разум
  2. постепено пропадање појединца (варљивост коцке и живот као највећа вредност)
  3. спас или пропаст (жена и религија као заштитници и чувари породице)

На крају су ученици извели закључке на основу резултата истраживачких задатака:

  • Коцка као страст влада човековим разумом и њега контролишу искључиво емоције.
  • Опасно је када је личност интровертне природе и под великим утицајем друштвеног окружења или очекивања (у овом случају патријархални отац)
  • Спас и уточиште се могу наћи у породици или религији
  • Последице коцкања су: материјални губитак, губитак пријатеља, породице, губитак здравог разума и често властитог живота.

У завршном делу часа приказан је утицај коцке и других страсти на младе у периоду адолесценције. Закључак психолога је да је КОЦКА САМ ЂАВО. Најбоље решење је НИКАД НЕ ПРОБАТИ. Ученици наводе примере из свакодневног живота и окружења. Истичу лична искуства и схватања. Тема се предлаже као интересантна за час одељењског старешине.

Остварени су васпитни и образовни циљеви часа које је наставник поставио на почетку часа.

Угледни час из српског језика

Угледни час из српског језика

Угледни час из српског језика

 

Повратак на архиву