Угледни час из психологије туризма и агенцијско-хотелијерског пословања

15. марта 2017. године одржан је угледни час у одељењу III-3. Наставна јединица била је „Однос туристичких радника према гостима“ први део – корелација психологије туризма и агенцијског и хотелијерског пословања (касније ће бити реализован и други део часа). Час су припремили и извели Весна Бабић, професорка психологије и Ликица Ђуров, професор економских предмета.

Циљеви часа су:

  1. Упознавање корисника туристичких услуга са аспекта карактерних особина
  2. Циљ часа је да се укаже на значај запослених у туристичкој и угоститељској делатности. Затим подстиче развој различитих вештина (аргументованог излагања, вођења дијалога и убеђивања) као и развој креативности
  3. Стицање знања и вештина потребних за успешну пословну кореспонденцију и комуникацију у туризму
  4. Стицање прецизности и брзине у савладавању технике израде пословних докуменета на рачунарима
  5. Оспособљавање ученика за самостално учествовање у пословној кореспонденцији и комуникацији
  6. Развијање пословне културе, радне навике и радне дисциплине

Час је осмишљен за рад у групама у виду радионица.

Часу су присуствовали директор школе и неколико професора.

Ученици су на крају имали могућност да оцене угледни час путем упитника и оценили час повољно.

 

Повратак на архиву