Семинар о успешном учењу

26. и 27. марта 2016. године је у нашој школи одржан дводневни акредитовани семинар под називом "Методе и облици ефикасне наставе и учења – базични ниво". Семинар се реализује за област "Општа питања наставе", а обезбеђује развијање компетенција за подучавање и учење и приоритетан је за област јачања професионалних капацитета запослених.

Обухваћене су следеће теме: креирање подстицајне климе за учење и сазнавање у настави, проблемски оријентисана настава и учење путем открића, модели диференцираног рада у настави, групни рад, партнерски рад и кооперативно учење, развијање компетенција разумевања и закључивања код ученика.

Аутори семинара су проф. др Радован Антонијевић, са Филозофског факултета Универзитета у Београду (одељење за педагогију и андрагогију), који је и реализатор семинара, као и Наташа Николић, сарадник у настави на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Семинару је присуствовало 30 професора.

 

Повратак на архиву