Правилник

Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки в нашето училище, публикуван на 15.09.2020. година, можете да погледнете тук.

 

Обществени поръчки

Обществена поръчка с ниска стойност номер 04/2019 за закупуване на стоки - материали за отопление - въглища, обявена на 08.10.2019 година.

 1. Покана за подаване на оферти
 2. Документи за оферта
 3. Решение за възлагане на поръчката (21.10.2019.)
 4. Известие на сключен договор

Обществена поръчка с ниска стойност номер 03/2019 за закупуване на стоки - материали за отопление - букови дърва за огрев, обявена на 30.09.2019 година.

 1. Покана за подаване на оферти
 2. Документи за оферта
 3. Решение за възлагане на поръчката (11.10.2019.)
 4. Известие на сключен договор

Обществена поръчка с ниска стойност номер 2/2019 за закупуване на стоки, електрическа енергия, обявена на 01.02.2019 година.

 1. Покана за подаване на оферти
 2. Документи за оферта
 3. Решение за възлагане на поръчката (13.02.2019.)
 4. Известие на сключен договор

Обществена поръчка с ниска стойност номер 01/2019 за закупуване на стоки - въглища, обявена на 03.01.2019 година.

 1. Покана за подаване на оферти
 2. Документи за оферта
 3. Решение за възлагане на поръчката (15.01.2019.)
 4. Известие на сключен договор (28.01.2019.)

Обществена поръчка с ниска стойност номер 1.1.1/2018 за закупуване на стоки, електрическа енергия, обявена на 02.02.2018 година.

 1. Покана за подаване на оферти
 2. Документи за оферта
 3. Решение за възлагане на поръчката (13.02.2018.)
 4. Известие на сключен договор

Обществена поръчка с ниска стойност номер 1.2.1/2018 за закупуване на услуги, провеждане на екскурзия на учениците от 12. клас, обявена на 26.01.2018 година.

 1. Покана за подаване на оферти
 2. Документи за оферта
 3. Решение за възлагане на поръчката (12.02.2018.)
 4. Решение за прекратяване на процедурата!

Обществена поръчка с ниска стойност номер 03/2017 за закупуване на стоки - въглища, обявена на 19.04.2017 година.

 1. Покана за подаване на оферти
 2. Документи за оферта
 3. Решение за възлагане на поръчката (09.05.2017.)
 4. Известие на сключен договор

Обществена поръчка с ниска стойност номер 02/2017 за закупуване на стоки - материали за отопление - букови дърва за огрев, обявена на 28.02.2017 година.

 1. Покана за подаване на оферти
 2. Документи за оферта
 3. Решение за възлагане на поръчката (13.03.2017.)
 4. Известие на сключен договор

Обществена поръчка с ниска стойност номер 1/2017 за закупуване на стоки - електрическа енергия, обявена на 02.02.2017. година.

 1. Покана за подаване на оферти
 2. Документи за оферта
 3. Решение за възлагане на поръчката (13.02.2017.)
 4. Известие на сключен договор

Обществена поръчка с ниска стойност номер 4/2016 за закупуване на услуги, провеждане на екскурзия на учениците, обявена на 24.11.2016 година.

 1. Покана за подаване на оферти
 2. Документи за оферта
 3. Решение за прекратяване на процедурата!

Обществена поръчка с ниска стойност номер 3/2016 за закупуване на стоки, материали за отопление - въглища, обявена на 14.04.2016 година.

 1. Покана за подаване на оферти
 2. Документи за оферта
 3. Решение за възлагане на поръчката (28.04.2016.)
 4. Известие на сключен договор

Обществена поръчка с ниска стойност номер 02/2016 за закупуване на стоки - материали за отопление - букови дърва за огрев, обявена на 21.03.2016 година.

 1. Покана за подаване на оферти
 2. Документи за оферта
 3. Решение за възлагане на поръчката
 4. Известие на сключен договор

Обществена поръчка с ниска стойност номер 1.1/16 за закупуване на стоки - електрическа енергия, обявена на 12.02.2016. година.

 1. Покана за подаване на оферти
 2. Документи за оферта
 3. Решение за възлагане на поръчката
 4. Известие на сключен договор

Обществена поръчка с ниска стойност номер 03/2015 за закупуване на стоки - материали за отопление - букови дърва за огрев, обявена на 23.03.2015 година.

 1. Покана за подаване на оферти
 2. Документи за оферта

Обществена поръчка с ниска стойност номер 02/15 за закупуване на стоки - въглища, обявена на 11.03.2015 година.

 1. Покана за подаване на оферти
 2. Документи за оферта

Обществена поръчка с ниска стойност номер 01/15 за закупуване на стоки - електрическа енергия, обявена на 12.02.2015 година.

 1. Покана за подаване на оферти
 2. Документи за оферта

Обществена поръчка с ниска стойност номер 1.2.1/2014, за закупуване на услуги, провеждане на екскурзия на учениците от IV клас в учебната 2014/2015 година, обявена на 20.11.2014 година.

 1. Покана за подаване на оферти
 2. Документи за оферта
 3. Решение за прекратяване на процедурата!

Обществена поръчка с ниска стойност номер 2/2, за закупуване на стоки, материали за отопление - букови дърва за огрев, обявена на 28.03.2014 година.

 1. Покана за подаване на оферти
 2. Документи за оферта

Обществена поръчка с ниска стойност номер 1/2, за закупуване на стоки, материали за отопление - въглища, обявена на 28.02.2014 година.

 1. Покана за подаване на оферти
 2. Документи за оферта