Накратко за нас

Гордеем се с традицията на димитровградската гимназия, която на първи септември 1891. година започна с работа в скромни условия, вярвайки че на своите ученици може да даде знание и възпитание, което ще ги води през по-нататъшния живот. От тогавашния метод на работа изключително строгите и уважавани преподаватели до днешната творческа и модерна комуникация на преподавателя с учениците, са изминали непълни 130 години. Със съвестност и труд на преподавателя да пренесе на учениците не само знание, но и да ги научи как да решават проблемите и разшири границите на своето съзнание, от това училище са излезли много поколения млади хора, които сега работят във всички специалности навсякъде по света. В нашето училище, покрай гимназията общ профил, съществува и четиригодишен туристически профил.

Днес този светилник на знанието разполага с 10 класни стаи, 5 богато оборудвани кабинета, хол с много красиви художествени картини, главно подарени от наши бивши ученици, сега академични художници. По-късно е построена спортна зала и библиотека с над 22 000 книги. Обаче, покрай всичките подсигурени средства за съвременно обучение, нашето училище си е поставило и много по-важна цел. Основната мисия на Гимназията "Св. Св. Кирил и Методий" в Димитровград е образование и възпитание на учениците и приспособяване за професионални предизвикателства. Програмата на училището е в унисон с развиващите и образователни възможности на учениците и осъществява се чрез насърчаване на интелектуалното, физическото, емоционалното, социалното, естетическото и моралното развитие, подготвяйки учениците за живот в съвременното общество.

Изборът на средното училище е един от най-важните кръстовища в живота. Заради това, нашето училище представлява истинския избор, защото покрай профилите, които предлагат само практични знания, то поставя и основа за разни области на науката и изкуството и дава възможност на учениците да намерят себе си и разпознаят своята бъдеща професия. Чрез подтик на творческия и научен потенциал на учениците, училището отваря врати на бъдещите изключителни интелектуалци, които от него ще излязат, не само подготвени за по-нататъшни усъвършенствания, но и способни да сложат нови основи на знанието на поколенията, които ще дойдат.