Директор на училището - Снежана Симеонов

Родена на 7. април 1957 година в Димитровград. Основно училище и Гимназия завършва в родното си място, а български език и литература на Университета „Св. Климент Охридски: в София и се дипломира 1982 година. Дипломата й е легализирана на Филологическия факултет в Белград. От министъра на правосъдието на Република Сърбия е упълномощена за постоянен заклет преводач за български език за обл. на Окръжен съд Пирот.

Снежана Симеонов

Снежана Симеонов