Директор на училището - Братислав Стаменов

Братислав Стаменов роден е в Димитровград (Цариброд) на 3 април 1975 година.

В родното си място завършва основно и средно училище. Висше образование получава в Историческия факултет на Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий“, Р България. Дипломата е нострифицирана във Философския факултет в Белград. Издържал е изпита за лиценз.

По-тясна област на неговия професионален интерес е новата обща история.

С решение на Министерството на образованието, науката и технологичното развитие на Република Сърбия назначен е за директор на Гимназия "Св.св. Кирил и Методий" в Димитровград.

Братислав Стаменов

Братислав Стаменов

Трудовият му опит включва ангажираност в основните училища в Звонци и Стрелац, както и в Пирот, в Основно училище „8 септември". Работил е и в Средното професионално училище в Пирот, а преди да стане директор, от 2005 г. е учител по история в Гимназия "Св.св. Кирил и Методий" в Димитровград.

Участвал е в няколко проекта посветени на подобряване на училищната работа. Сътрудничи с колеги историци в стремежа историята да се приближи до днешната младеж.

Говори английски и руски.

Женен, баща на едно дете.