Класове и класни ръководители

В учебната 2021./2022. година записахме 14 паралелки, 6 с обучение на сръбски език и 8 с обучение на български език.

 

Клас I1 Клас I2 Клас I3

 

Клас II1 Клас II2 Клас II3

 

Клас III1 Клас III2 Клас III3 Клас III4

 

Клас IV1 Клас IV2 Клас IV3 Клас IV4

 

Списък на ученици завършили обучението си в нашето училище