План прием за учебната 2017/2018 година

Доволни сме от приема за учебната 2017/2018 година. Споре даните, с които разполагаме, радва ни успеха и бала на разпределените ученици, както и факта, че се увеличава броя на желаещите да се образоват на майчин български език. Благодарение на упорития труд на преподавателите, на всеотдайността в работата, енергията, и ентусиазма, колективът на училището спечели доверието на родителите и учениците, което резултира с 77 от общо 96 завършващи осмокласници разпределени на първо класиране.

В 2 български паралелки са разпределени по 15 ученици, общо 30, в сръбската гимназиална паралелка 23 ученици, а в сръбската туристическа паралелка 24 ученици. Общият брой ученици разпределени в първо класиране са 77.

Според сведенията, с които разполагаме, 51 от 96 ученици са избрали да се обучават на майчин български език или над 50% от завършващите О.У. “Христо Ботев“ в Димитровград, но според квотата са разпределени 30 ученици, така че 21 ученици са разпределени в сръбските паралелки. Учениците са разпределени и записани по следния начин:

  • Сръбска гимназиална паралелка: 23 ученици, от които по I желание са разпределени 13 ученици, по II желание 9 и по III желание един ученик. Всичките записани ученици са от Димитровград. Минималният бал: 63,41, максималният бал: 102,25
  • Българска гимназиална паралелка: 15 ученици, всичките разпределени и записани по първо желание, 14 от Димитровград 1 ученик от Пирот. Минималният бал: 86,74, максималният бал: 102,25
  • Сръбска туристическа паралелка: 24 ученици, I желание 12 уч., II желание 6 уч., III желание 4 уч., IV желание 2 уч. Записани и разпределени ученици от Димитровград 19, от Пирот 5 по първо желание. Минималният бал: 50,46, максималният бал: 85,21
  • Българска туристическа паралелка: 15 ученици, I желание – 12 уч., II желание - 3 уч. всички от Димитровград, Минималният бал: 66.99, максималният бал 87,25

 

Обратно към новините