Кандидатстване за трансгранични ИПА проекти

По покана за участие в трансграничната програма България - Сърбия, на 18. 01. 2016 година нашето училище подаде три проекта:

     

  1. „Robotics and Automata Academy – developing STEM skills and innovative thinking in the crossborder region Bulgaria – Serbia“ (Академия по роботика и автоматика - развитие на умения и иновативно мислене в трансграничния регион България-Сърбия). Водещ партньор: Гимназия „Свети Кирил и Методий“ Димитровград, Р Сърбия. Партньори: Електротехническо училище „Никола Тесла“, Ниш, Р Сърбия, и Фондация „Златна ябълка“ Правец, Република България.
  2.  

  3. „Green Eco School“ (Зелено еко училище). Водещ партньор: СОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ Сливница, Р. България. Партньори: НПО „Спорт за теб и мен“ Кула (Видин), Р България и Гимназия „Свети Кирил и Методий“ Димитровград, Р Сърбия.
  4.  

  5. „More skills developed now-more business shances tomorrow“ (Повече умения сега –по-голям шанс за бизнес утре). Водещ партньор: „Професионална гимназија по икономика“, Перник, Р България. Партньор: Гимназия „Свети Кирил и Методий“ Димитровград, Р Сърбия.

 

Обратно към архива