1. ноември - Ден на народните будители

На 1-ви номеври отдаваме почит на народните будители - книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.

Сред будителите на народния ни дух са Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Владислав Граматик, Паисий Хилендарски, Иван Рилски, Неофит Бозвели, Васил Априлов, братята Миладинови, Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Неофит Рилски, Иван Вазов, Любен Каравелов и други.

Празникът отбелязахме тържествено в хола на училището. Рецитал, песни, стихотвореня за и от будителите, слова за живота и делото им подготвени от учениците, под ръководство на Ивана Андреевич, преподавателка по български език и литература и Деян Николич, преподавател по музика. Учениците от българска гимназиална паралалелка в първи /девети/клас, с участие на класната Снежа Тoшев Миланов и родителите им подготвиха национални ястия, които предоставиха на присъстващите ученици, учители и гости след програмата.

1. ноември - Ден на народните будители

1. ноември - Ден на народните будители

1. ноември - Ден на народните будители

1. ноември - Ден на народните будители

1. ноември - Ден на народните будители

1. ноември - Ден на народните будители

1. ноември - Ден на народните будители

1. ноември - Ден на народните будители

 

Обратно към новините