Уъркшоп „Свободни пространства за младежко развитие“

На 04.и 05.12.2020. година започва съвместен уъркшоп между ученически съвети на двете училища: “ГИМНАЗИЯ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ “, ДИМИТРОВГРАД, СЪРБИЯ и ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“, КЮСТЕНДИЛ, БЪЛГАРИЯ

Уъркшопа под името „Свободни пространства за младежко развитие“ е първата дейност на проекта „Младежки дигитални пространства“, който е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.

Ученическите съвети от двете училища (15 ученици от всяко училище) ще бъдат директно въвлечени в проекта и ще бъдат отговорни за предоставяне на съдействие на партниращите училища при организиране и провеждане на основните дейности, планирани по проекта.

Основни цели на уъркшопа са:

  • Осъществяване на контакт между членовете на ученическите съвети от двете училища-партньори;

  • Ученическите съвети да вземат активно участие в процеса на вземане на решения (the decision making process) и в управление на образователната среда (management of the education environment);

  • Ученическите съвети да се запознаят с основните цели на проекта, основни дейности, тяхната роля и отговорности, задачи за изпълнение.

Можете да погледнете и новините на РТВ Цариброд във връзка с тази тема.

 

Обратно към новините