Важна информация

Уведомявамe, че е направена страница във Фейсбук Царибродска гимназия без знание на ръководството и Педагогическия съвет на училището.

Титулната страница на този профил е написана на диалект на латиница.

Училището като държавна институция, която е призвана по Закон и дълг да утвърждава книжовните норми на българския и сръбския език не може да приеме съществуването на страница в средствата за масова информация, какъвто е Фейсбук.

Приемаме поддръжката на подобна страница като опит за дискредитиране на дейността на учебното заведение.

Всички публикувани статии за дейността на Гимназията, видео материалии фотографии са публикувани на официалният сайт на Гимназията.

Училищното ръководство и Учителския съвет се обръщат към компетентните органи с молба да се самосезират.

Директор:

Снежана Симеонов

 

Обратно към новините