Посещение на преподаватели от Физически факултет

На 20.11.2019 ни гостуваха преподаватели от Физически факултет към Софийски Университет, от катедра "Метеорология и Геофизика". Доц д-р Елисавета Пенева, чиито изследвания са в областта на океанографията, представи на нашите дванадесетокласници специалността "Астрофизика, метеорология и геофизика". Тя разказа на учениците през какво биха минали записвайки тази специалност и какви възможности имат за реализация, завършвайки я. Също така тя запозна учениците какво изучава науката метеорология. Гл. ас. д-р Гергана Георгиева, чиито изследвания са в областта на сеизмологията, представи на учениците какво изучава науката геофизика. Тя представи и своята презентация от Софийския фестивал на науката и обясни дали физиката в някои научнофантастични филми като Interstellar, Armageddon и The day after tomorrow, е вярна и дали е възможно, тези неща, които се случват във филмите, да се случат и в реалния свят. Част от екипа беше и възпитъникът на нашето училище Мирна Матов, която в момента е докторант в катедра "Метеорология и геофизика". Нейните изследвания са в областта на климата. Темата на нейната дисертация е "Регионални проекции на климата на Балканския полуостров за 21ви век".

Посещение на преподаватели от Физически факултет

Посещение на преподаватели от Физически факултет

Посещение на преподаватели от Физически факултет

 

Обратно към новините