Обучение в природата

В рамките на преподаване на туристическа география на 10. април 2017 учениците от дванадесети клас, туистическите паралелки, посетиха няколко установени и потенциални туристически обекта на територията на община Димитровград. Лекциите бяха изнесени от преподавателката по география, Татяна Манчич и преподавателя по английски език, Бранко Йотев.

Във връзка по темата за туристическите потенциали на родината абитуриентите изтъкнаха няколко, от които е посетената от тях Петерлашката пещера и е с най - голямо значение, намираща се на ръба на карстовите Одоровски полета, които са първи по рода си в тази част на Сърбия. Смиловскитe езера също бяха посочени като важни, тъй като представляват прдимство, когато става въпрос за ловния сезон. И не на последно място смиловския водопад "Рипалото", минаващ през непокътнатото природно богатство.

Целта на това практическо обучение е запознаване с теоретичната част на знанията, придобити в училище, с конкретни примери в практиката. Учениците се запознават с начините и възможностите за валоризация на туристическите възможности на нашия регион. Също така, обръщат внимание на предимствата и недостатъците на тези местности и по този начин развиват уменията за планиране и промоции на самите местности, както и подобряване на вече съществуващите.

 

Обратно към новините