ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ

НАГРАДИ ЗА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В РЕПУБЛИКАНСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Награди

В навечерието на 3 март в залата на Общинския съвет в Цариброд се състоя Тържествена сесия на Националния съвет на българите в Сърбия, посветена на Освобождението на България от турско робство и на Деня на българското национално малцинство в Р Сърбия.

Сесията бе открита от Стефан Стойков – председател на Националния съвет на българското малцинство в Сърбия. Основни акценти на тържествената сесия бяха обединението на всички българи, живеещи на територията на Р Сърбия, и възстановяването на обучението на български език. Кметът на Босилеград г-н Вл. Захариев подчерта, че изборът на език на обучение е доброволен акт на родителите, но изтъкна, че в Босилеград за разлика от Цариброд обучение на български език има от 1. до 12. клас. Признание за своите усилия в изучаването на родния език получиха победителите в републиканското състезание по български език за 2017 – 2018 и 2018 – 2019 учебна година.

Наградите на победителите връчиха г-н Владимир Захариев и г-н Ангел Йосифов, председател на Изпълнителния съвет на Националния съвет на българското малцинство в Сърбия.

Сред наградените са и следните ученици от гимназията:

за учебната 2017/2018 година

Име, фамилия Клас Място Преподавател
1. Боян Станчев II2 второ място на републиканското състезание Ивана Андрейевич
2. Теа Младенова IV1 второ място на републиканското състезание Милисав Николов
3. Йелена Тодорова IV1 второ място на републиканското състезание Милисав Николов
4. Йелена Китанова IV1 трето място на републиканското състезание Милисав Николов
5. Дарко Петров IV1 трето място на републиканското състезание Милисав Николов
6. Мила Младенова IV1 трето място на републиканското състезание Милисав Николов
7. Ива Тошева IV2 второ място на окръжното състезание и трето място на републиканското състезание Милисав Николов

за учебната 2018/2019 година

Име, фамилия Клас Място Преподавател
1. Дария Гьошева II2 второ място на републиканското състезание Милисав Николов
2. Георги Котев III2 второ място на републиканското състезание и трето място на окръжното състезание Ивана Андрейевич
3. Деян Стаменов III1 трето място на републиканското състезание Милисав Николов

На победителите и техните преподаватели пожелаваме здраве и още по-високи успехи!

Материала подготви: Д. Николова

 

Обратно към новините