УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ „Как да се повиши ефективността и мотивацията за работа и учене ”

На 18 и 19 ноември 2016 година, в Гимназия „Св.Св.Кирил и Методий” в Димитровград се състоя семинар на тема „Как да се повиши ефективността и мотивацията за работа и учене– рационално-емоционално бихевиористичен подход”. Автори и реализатори на семинара бяха Милена Опарница, училищен психолог, терапевт за системна семейна терапия и РЕБТ консултант, и специалист по училищна психология, РЕБТ терапевт и консултант-координатор Миряна Търкуля.

Този семинар е част от годишния училищен план и плана за усъвършенстване на преподавателите, а главните му цели са развиване на компетенциите и придобиване на специфични знания и умения, които да помогнат на учителите по-добре да мотивират учениците, за да се постигне по-голяма ефективност в ученето. Някои от конкретните цели са запознаване с рационално-емоционалния подход към основните двигатели в живота, разпознаване на рационалните и ирационалните мисли и убеждения у хората, разбиране на техниките за преосмисляне на собствените уверения и превеждането им от ирационални в рационални, учене на техники за развиване на комуникационни умения, базирани на активното слушане, асертивния подход итн.

В днешно време, когато всекидневният и професионалният живот на всеки преподавател е изпълнен със стресни ситуации, просто се налага да работим върху себе си и и да си служим с подобни техники, които могат да дадат позитивен изход и напредък в образователния процес, но са важни и за психическото здраве на преподавателите и учениците като цяло.

Семинарът е полезен за всеки преподавател, за всеки участник, понеже ни учи как да контролираме собствените емоции, да разпознаваме ирационалните мисли и да ги трансформираме в рационални, как да повишим мотивацията за учене и работа. Лекторите са специалисти по училищна психология, терапевти, консултанти, които имат огромен жизнен и професионален опит.

Подобен подход е изключителен, защото отваря човек към себе си, подтиква го да работи върху себе си. Когато някой ни каже, че нещо е добро за нас, възприемаме го като убеждение на друг човек, а за всеки от нас е най-приемливо сам да дойде до определен извод. Подобни знания са полезни за всеки, който иска да се развива и променя, помагат да разбереш себе си и другите, да помогнеш на себе си и на другите и да работиш върху собственото личностно развитие. Кой колко ще прилага наученото в живота и в преподаването зависи от неговата личност, цели, мотивация.

Семинарът предоставя възможност да научим как да овладяваме себе си и как да използваме определени бихевиорални, когнитивни и емоционални техники в образователния процес с особен акцент върху стреса и начините на преодоляването му с помощта на тези техники.

Предстои провеждане на семинар на тема: „Употреба на мобилните телефони в преподаването”.

Ако не можем да победим някои явления, като употребата на мобилните телефони в училище, което деконцентрира учениците по време на уроците, ще опитаме, по определен продуктивен начин да използваме това, което е неделима част от живота им.

Можете да погледнете и новините на РТВ Цариброд във връзка с тази тема.

 

Обратно към новините