Семинар: „Приложение на индивидуализираното, програмираното, проблемното и иновативното преподаване в училище“

На 4 декември в гимназия „Св.св. Кирил и Методий“ се проведе семинар на тема „Приложение на индивидуализираното, програмираното, проблемното и иновативното преподаване в училище“. Организатори на семинара бяха Боян Груич, магистър педагог, и Дияна Йеленков, магистър по сръбски език и литература, от „Школата за креативни умения” в Ягодина.

Общите цели на семинара бяха: учителите да получат квалификация, която им дава възможност чрез прилагането и умелото съчетаване на различини форми на преподаване да решават учебно-възпитателните проблеми на съвременната преподавателска практика.

Конкретните цели на семинара бяха: насърчаване и обучение на учителите да използват индивидуализирано, програмирано, проблемно и образцово преподаване, да въвеждат иновации в учебно-възпитателната работа, да комбинират учебни системи (видове преподаване); насърчаване и обучение на учителите да осигуряват качествено управление на класа в рамките на различните модели на методическа организация на учебните часове; обучение на учителите да използват образователния софтуер и лекия портативен модел на интерактивната дъска MozaBook, обучение на учителите да подготвят и организират занятия, които насърчават творческата активност на учениците и водят до по-ефективно обучение.

Семинарът отговори на нуждите на преподавателската практика на учителя. Участниците в семинара проявиха особен интерес и желание да използват съвременни учебни средства и софтуер. В работата на семинара се включиха 30 учители. Продължителността на програмата бе един ден (8 точки).

Програмата на семинара е акредитирана от Института за повишаване на качеството на образованието и от Министерството на образованието, науката и технологичното развитие на Република.

Можете да погледнете и новините на РТВ Цариброд във връзка с тази тема.

 

Обратно към новините