Урок за ученици на тема: „Запознаване със социално-инфекциозни заболявания - СПИН и ХЕПАТИТ не се случват само на другите”

Годишният план за работа на Гимназията за учебната 2015/2016 година предвижда и програма за здравно възпитание на учениците, което е продължение и на дейностите по трансграничния проект на нашето училище със СОУ „СВ.СВ. Кирил и Методий” Сливница, Р България, под заглавие „ Здраве и приятелство”, реализиран 2011/2012 година.

С цел превенция на здравето на учениците, на 12.01.2016 год., училището, в сътрудничество с Родно сдужение „Цариброд” от Ниш организира урок на тема „Запознаване със социално-инфекциозни заболявания - СПИН и ХЕПАТИТ не се случват само на другите”.

Урок за СПИН и ХЕПАТИТ

Урок за СПИН и ХЕПАТИТ

Урок за СПИН и ХЕПАТИТ

Урок за СПИН и ХЕПАТИТ

Урок за СПИН и ХЕПАТИТ

Урок за СПИН и ХЕПАТИТ

Урок за СПИН и ХЕПАТИТ

Урок за СПИН и ХЕПАТИТ

Урок за СПИН и ХЕПАТИТ

 

Обратно към архива