Добър ученик, отличен фотограф - Стефан Павич

Стефан Павич, ученикът от клас IV - 3 клас, взе участие в конкурса на художествената Академия от Белград за най – добра фотография. Между пристигналите 10 000 фотографии, от които няколко на Стефан, бяха издвоени като най – добри, а самият той беше поканен да вземе участие в работилницата, която се състоя в Академията на 23. април 2017.

Работилницата беше посветена на заснемане на портрет в различни условия. В нея, между всички останали, взеха участие и Декана на Академията, Драган Елчич, както и режисьора Слободан Шийан. Работилницата беше добра възможност за запознаване, обмяна на опити и развитие на уменията в областта на фотографията.

 

Обратно към новините