Спрете трафика на хора!

Според Организацията на обединените нации, трафикът на хора е набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора чрез използване на заплаха или използване на сила за целите на експлоатация. Трафикът на хора е проблем, който засяга и по-слабо развитите, и развиващите се и развитите страни, където най-често слабо развитите страни се появяват като страните на произход и транзит на жертвите а развитите страни са страни на местоназначение.

Връстничко-образователен семинар, като част от дейностите на проекта "Спрете трафика на жени", се проведе на 28 декември 2015 г. в гимназията "Св.св. Кирил и Методий" в Димитровград. Обучителите бяха ученици от нашето училище, Йована Стоянович и Даница Бачевич. Подкрепа им беше професорката по биология Мария Димитриевич. В семинара взеха участие ученици от втори клас и ученици от трети клас - туристически профил, както и някои представители на ученическия парламент. На семинара присъства и психологът Весна Антов, професор по психология Снежа Тошев Миланов и професор по руски език Йелена Илич. В допълнение към предаването, бе пуснат и кратък клип за трафика - изповед на жертвата. Представители на асоциацията "Жените на Юг," Мерия Пенчич и Биляна Маринкович, разделиха брошурите "Спрете трафика на жени", и припомниха на присъстващите, че в рамките на проекта ще бъдат организирани улична акция и конкурс за най-добра литературна и художествена работа на тема "Спрете трафика на жени" и ще се проведе обществен форум.

Спрете трафика на хора!

Спрете трафика на хора!

Спрете трафика на хора!

Спрете трафика на хора!

Спрете трафика на хора!

Спрете трафика на хора!

 

Обратно към архива