Директорът на гимназията Снежана Симеонова се срещна с министъра на образованието и науката на Р България господин Красимир Вълчев

На 27 март 2019 година директорът на гимназията в Цариброд се срещна с министъра на Министерството на науката и образованието на Република България господин Красимир Вълчев. На срещата присъстваха госпожа Мими Данева, директор на дирекция „Международно сътрудничество”, други сътрудници от дирекцията, омбудсманът на Р България госпожа Мая Манолова, началникът на кабинета на омбудсмана госпожа Полина Стоянова.

Повод за срещата бе обучението на майчин език в гимназия „Св.св.Кирил и Методий” в Цариброд, която тази година чества десет години от възстановяването на образованието на майчин български език. Много са предизвикателствата, с които се сблъска колективът на училището по пътя на възстановяването на образованието на майчин български език. Тече десета година без обезпечаване на учебници на майчин език. За този период са предоставени 4 преведени на български език учебника за 9 клас, при това само за паралелките в гимназиална степен на образование.

Многократно повтаряната информация за липсата на учебници на български език за гимназиално и туристическо направление, липсата на документация на български език, липсата на акредитирани семинари и други важни въпроси, касаещи образованието на майчин език, обсъждани и по време на двете срещи със сръбския и българския омбудсман, бяха темите на разговора. По време на срещата бяха обсъдени и въпроси, свързани с очакваното събитие –поставяне на паметника на светите равноапостоли Кирил и Методий в двора на гимназията.

Директорът на Гимназията припомни какво е необходимо за работата на българските паралелки и какъв вид подкрепа ще има най-голям ефект за решаването на възловите проблеми. Срещата продължи повече от час. Времето, което отдели Министърът за срещата, потвърждава неговата съпричасност и желанието на българската страна за пълноценно сътрудничество при преодоляването на всички препятствията пред образованието на майчин български език.

 

Обратно към новините