Световният ден на водата

На 22 март 2019 г. гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в Цариброд отбеляза Световния ден на водата. По този повод бившият ученик на гимназията, екологът Борис Котев, в сътрудничество с учителката по биология Сандра Станимиров изнесе лекция пред членовете на Ученическия парламент.

Котев говори за значението на водата за човека и за темата на своята дипломна работа, в която изследва влиянието на град Цариброд върху река Нишава. По време на лекцията бе обсъждан и въпросът за изграждането на Микро ВЕЦ като актуална тема на територията на града. В края на лекцията учениците от отделение II-2 споделиха своите послания на тема „Водата е живот” и представиха изработено от тях пано за значението на водата.

Учителката по биология съвместно с еколога Борис Котев проведе два урока в двора на гимназията, край брега на р. Нишава. Учениците от клас III-2, които също бяха подготвили пано по темата, а след това и учениците от I-2 обсъждаха значението на водите, моделите на замърсяване и мерките за тяхната защита..

Можете да погледнете и новините на РТВ Цариброд във връзка с тази тема.

 

Обратно към новините