Конференция в Сутоморе (Черна Гора)

В рамките на фестивала 'Спорт за всички' на Сърбия който беше организиран от 20 до 24 септенври 20017 в Сутоморе се проведе конференция под название:"Участие на училищата в проявно пропагандни програми'.Учителя по физическо възпитание на Гимназията 'Св Св Кирило и Методие' Небойша Йотов беше един от учасниците които откриха конференцията на която представи своя опит,препоръки и предложения за усавършенстване на проявно пропагандни програми които се организират в училищата.На конференцията взеха участие много извесни професори от Факултетите за спорт и физическо възпитание,както и учители по физическо възпитание от Сърбия и Черна Гора.

Конференция в Сутоморе (Черна Гора)

Конференция в Сутоморе (Черна Гора)

Конференция в Сутоморе (Черна Гора)

 

Обратно към новините