Примерен (обрасцов) урок по математика и информатика

На 4-ти май 2016 година в нашето училище се проведе примерен урок по математика и информатика, на тема "Използване на технологическите умения на 21 век и ИТ постиженията за решаване на традиционните математически проблеми". Вниманието беше насочено към проблема на линейното програмиране. Учениците имаха възможност да научат как лесно могат да се справят с математически проблем, обоснован на линейното програмиране, използвайки Microsoft Exel 2003.

Урокът беше реализиран в паралелка III-1 клас, а авторите на часа бяха горди с факта, че новия учебен материал на учениците представи тяхна съученичка, Андрияна Никич. След теоретичната част на урока, учениците бяха разделени в четири групи и всяка една от тях се справи успешно със зададенате задачи, т.е. успяха веднага да приложат наученото на практика.

По време на часа и след приключването му, учениците изразиха желание в бъдеще да има повече такива часове, както и корелация между двата предмети.

Презентацията на представения урок можете да разгледате тук.

Авторите на часа: Иван Андонов, Миодраг Христич, Аца Василев, Далибор Николов.

 

Обратно към архива