Семинар за успешно обучение

На 26 и 27 март 2016 година в нашето училище се проведе двудневен семинар на тема "Методи и форми на ефективно преподаване и учене - основно ниво". Семинарът се осъществява в областта "Общи въпроси на преподаването", и осигурява развитие на компетенции за преподаване и учене, и приоритет за областта на укрепването на капацитета на преподавателите.

Семинарът включва следните теми: създаване на стимулираща атмосфера за учене, проблемно-ориентирано обучение и учене чрез откритие, диференцирани модели на преподаване, работа в група, съвместна работа и кооперативно учене, развитие на компетенциите на разбиране и мислене на учениците.

Автори на семинара са проф. Д-р Радован Антониевич, Философски факултет, Белградски университет, и Наташа Николич, асистент във Факултета по философия в Белград. В семинара взеха участие 30 преподаватели.

 

Обратно към архива