Успех на учениците в края на учебната година

На 21.06.2017 година се проведоха заседанията за първи, втори и трети клас. Успех на учениците можете да погледнете тук.

Комисията за награждаване на учениците в Гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ в Димитровград извърши анализ на приетите от класните ръководители предложения за най-добри ученици и въз основа на точките спечелени от успеха, състезанията, извънкаласните и др. дейности, въз основа на които, на заседание на Учителския съвет, проведено на 26 юни 2017 година, най-добрите ученици на паралеките и класовете от първи до трети клас са:

Първи клас

 • Деян Стаменов - най-добър ученик на паралелка I-1
 • Боян Станчев - най-добър ученик на паралелка I-2 и най-добър ученик в първи клас
 • Зорана Милев - най-добра ученичка на паралелка I-3

Първи клас

 • Анабела Иванов и Нина Соколов - най-добри ученички на паралелка II-1 и най-добри ученички във втори клас
 • Душан Алексов - най-добър ученик на паралелка II-2
 • Йована Петрович - най-добра ученичка на паралелка II-3
 • Алекса Апостолов - най-добър ученик на паралелка II-4

Трети клас

 • Теа Младенов - най-добра ученичка на паралелка III-1 и най-добра ученичка в трети клас
 • Ива Тошев - най-добра ученичка на паралелка III-2
 • Деян Стоядинов - най-добър ученик на паралелка III-3
 • Александра Дончев - най-добра ученичка на паралелка III-4

Четвърти клас

 • Андрияна Никич - най-добра ученичка на паралелка IV-1 и първенец на випуск 2016/2017
 • Жарко Тодоров - най-добър ученик на паралелка IV-2
 • Ивана Владимиров - най-добра ученичка на паралелка IV-3
 • Ивана Васов - най-добра ученичка на паралелка IV-4

Въз основа на Правилника за награждаване на учениците, Андрияна Никич от IV-1 клас е с най-високи постижения през цялото си обучение.

Учителският съвет на Гимназия „Св.Св. Кирил и Методий“ в Димитровград, ще предложи на МОН, Андрияна Никич като първенец на випуска да бъде записана по ПМС 103, в ТУ – София, специалност компютърно и софтуерно инженерство.

 

Обратно към новините