Проект "Здраве и приятелство"

Проект Здраве и приятелство

Нашето училище, съвместно със СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Сливница, Р. България, успешно реализира проекта "Здраве и приятелство" през 2011 и 2012 година. Главните дейности по проекта:

  1. Подбор на сътрудници, консултанти и изграждане на система за управление и реализация на проекта
  2. Провеждане на проучване за проблемите на учениците и техните мащаби
  3. Създаване на интерактивен уеб сайт с данни за проекта и програмата
  4. Изграждане на младежки клуб в Сливница и Димитровград
  5. Провеждане на тематично обучение в Сливница за превенция на младежкото здраве
  6. Организиране и провеждане на конференция, касаеща младежкото здраве в Димитровград
  7. Провеждане на конкурс за детска рисунка
  8. Фестивал "Здраве и приятелство"

Повече информации за проекта можете да немерите на следния адрес: www.health-friendship.net

 

Обратно към новините