Oсобље школе

Основну вредност школе чине амбициозни ученици и добри наставници. Овде ћемо описати тим, под чијим будним оком се одвија рад у нашој школи:

Снежана Симеонов

Снежана Симеонов, директор

Рођена 7 . априла 1957 године у Димитровграду. Основну школу и Гимназију, завршила у родном граду, а бугарски језик и књижевност студирала на Универзитету "Климент Охридски" у Софији и дипломирала 1982 године. Диплома о високој стручној спреми нострификована је на Филолошком факултету у Београду. Овлашћени је од министра правде Републике Србије стални судски тумач за бугарски језик, за подручје Окружног суда у Пироту.

 

Запослени у Гимназији "Свети Кирило и Методије":

 1. Миодраг Џунов, наставник француског језика
 2. Снежа Тошев Миланов, наставник психологије
 3. Александра Марјановић, наставник српског језика
 4. Милисав Николов, наставник бугарског језика
 5. Наташа Глигоријевић, наставник српског језика
 6. Аца Василев, наставник информатике
 7. Данијела Стоименов, наставник француског језика
 8. Данијел Зарков, наставник информатике
 9. Јелена Илић, наставник руског језика
 10. Ленка Ангелов, наставник филозофије
 11. Татјана Манчић, наставник географије
 12. Асен Коцев, наставник историје
 13. Ратко Ставров, наставник српског језика
 14. Сузана Николов, наставник физике
 15. Марија Димитријевић, наставник биологије
 16. Иван Андонов, наставник математике
 17. Бранко Јотев, наставник енглеског језика
 18. Небојша Јотов, наставник физичког васпитања
 19. Вања Петров, наставник физике
 20. Злата Ћиров, наставник ликовне културе
 21. Роки Стоименов, наставник хемије
 22. Дејан Николић, наставник музичке културе
 23. Весна Бабић, психолог школе
 24. Братислав Стаменов, наставник историје
 25. Драгољуб Нотев, наставник физичког васпитања
 26. Тамара Георгиев, наставник економске групе предмета
 27. Дамир Гаков, наставник енглеског језика
 28. Милена Митов, наставник енглеског језика
 29. Ликица Ђуров, наставник економске групе предмета
 30. Слађана Митић, наставник руског језика
 31. Тијана Николова, наставник француског језика
 32. Светлана Губин, наставник туристичке групе предмета
 33. Срђан Христов, секретар школе
 34. Биљана Мијалков, наставник веронауке
 35. Далибор Николов, наставник математике
 36. Сандра Митов Алексов, наставник економске групе предмета
 37. Ивана Андрејевић, наставник бугарског језика
 38. Љубица Манчев, шеф рачуноводства
 39. Ивица Геров, благајник
 40. Зоран Адамов, домар
 41. Љубинко Ранчев, ложач
 42. Иван Стојанов, хигијеничар
 43. Слободанка Јорданов, хигијеничар
 44. Горица Величковић, хигијеничар
 45. Бобан Милев, хигијеничар
 46. Миљан Николов, хигијеничар