Изложба посветена на светите братя

*обявено със съгласие на авторите*

Национален исторически музей,
Фондация Българска Памет
и Фондация Бъднини

Всички права запазени.