Контакт

Гимназија "Свети Кирило и Методије"

ул. Ћирила и Методија бр. 12, 18320 Димитровград

 

Телефон: 010-362-163 (централа), 010-362-182 (директор)

Е-пошта: gimnazijadimgrad@mts.rs